Contact Sales

 Analyse methoden

Home


TeraKnowledge


+33 (0) 553 05 55 90
 
 
 
 
 

 Descriptief Onderzoek

Kwantitatief
Onderzoek

Datamining 
Onderzoek 


Er wordt een drietal analyse methoden toegepast door TeraKnowledge. Afhankelijk van de onderzoeksvraag, de kwaliteit en kwantiteit van de data en uiteraard het beschikbare budget wordt een van de onderstaande methoden toegepast (of een combinatie daarvan). 


De te kiezen analyse is altijd gerelateerd aan de onderzoeksvraag en de informatiebehoefte van de opdrachtgever. Uiteindelijk dient het onderzoek de business te verbeteren (meer omzet, tevredener klanten of verlaging van de kosten). De keuze van de analysemethode is gericht op praktische en direct toepasbare resultaten.
 

 


 
 

 

 

Last Updated: 30/09/2008
WebMaster
: mailto:webmaster@teraknowledge.nl
Copyright 2000 TeraKnowledge. 

All rights reserved
Site design and production by TeraKnowledge
 

                           Goto Top of page